Coronamaatregelen

Verdere verruiming lockdown nog niet verantwoord
De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt. De sociale, maatschappelijke en economische effecten van de pandemie tellen na een jaar flink op. Het kabinet blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. We houden vast aan de maatregelen waarvan we zien dat ze werken. Ik ben tijdens deze pandemie gewoon open met inachtneming van de basis coronamaatregelen.